Підручники для школи
 

ПТУ № 5 м.Світловодськ Кіровоградська область

 

Методична комісія природничо-математичної підготовки

Мета і завдання комісії: підвищення методичного рівня,удосконалення форм і методів навчання та професійної компетентності та культури праці педагогічних працівників.

 

Методична проблема комісії: формування та впровадження викладачами природничо-математичної підготовки компетентнісно орієнтованого підходу як засобу підвищення предметних і ключових  компетентностей учнів. 

 

Голова методичной комісії :  Решетченко Тетяна Анатоліївна

- викладач математики, фізики та астрономії , спеціаліст вищої категорії

 

  Члени методичної комісії:

 

1. Викладач хімії, біології та екології , спеціаліст вищої категорії , старший викладач Риженко Лілія Іванівна

 

2. Викладач  географіі, спеціаліст  Лаворько Альбіна Олександрівна

 

3. Викладач інформаційних технологій , спеціаліст 1-ї категорії  Качковська  Олена  Іванівна

 

4. Викладач технологій, спеціаліст   Білякова Тетяна Анатоліївна

 

 

Основні напрямки в роботі методичної комісії

на 2021-2022 н.р.

 

1. Розробка, розгляд, аналіз робочої навчально-програмної документації, внесення коректив і змін у навчальні програми з урахуванням регіонального компонента.
2. Вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних технологій, сучасних підходів, кращого досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи.
3. Проведення роботи з комплексного методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій із ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання тощо.
4. Аналіз стану і результатів навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури.
5. Оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загально-освітніх дисциплін, теоретичного і виробничого навчання учнів.
6. Аналіз результатів перевірок професійно-технічного навчального закладу, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій із поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін.
7. Організація  взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення.
8. Організація та проведення конкурсів фахової майстерності, олімпіад із предметів, семінарів-практикумів, позанавчальних виховних заходів тощо.
9. Організація  учнів для участі у Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах. 
10. Систематична підготовка учнів до ЗНО.
11. Керівництво пошуковою роботою учнів, формування та впровадженнякомпетентнісно орієнтованого підходу  до навчання в умовах інноваційного освітнього простору.
12. Участь у семінарах,конференціях,педагогічних читаннях,вебінарах,запланованих НМК ПТО Кіровоградської області.
13. Зростання професійної компетентності викладачів шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації.
14. Сприяння розповсюдженню власного досвіду педагогічними працівниками (методпортали, професійні газети і журнали).
15. Подання пропозицій адміністрації  із поліпшення навчально-методичної роботи в закладі, діяльності навчально-методичної ради, організації змісту атестації викладачів, їх роботи у міжатестаційний період.
16. Активна пропаганда, впровадження сучасних педагогічних, виробничих, інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничий процес, сприяння інноваційній діяльності. 
17. Встановлення і розвиток зв’язків і контактів з аналогічними підрозділами інших ПТНЗ з метою удосконалення своєї роботи.

 

    Основні завдання методичної комісії

     на 2021-2022 н.р.    

 

1. Удосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загальнодидактичної, методичної і фахової підготовки членів методичної комісії з метою надання якісної повної загальної середньої освіти та професійної підготовки відповідно до вимог державних стандартів.

2. Здійснення інформаційно-нормативного, методичного забезпечення та психологічного комфорту педагогічних працівників.

3. Вивчення,упровадження ,узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності.

4. Створення умов для професійного росту, самоосвіти, пошукової  і творчої  роботи  педагогів і здійснення  керівництва їх творчою діяльністю.

5. Забезпечення, засвоєння і впровадження інноваційних педагогічних  технологій у навчальний процес.

6. Використання диференціації навчання, спрямованої на створення оптимальних умов, для виявлення та розвитку інтересів і здібностей учнів.

7. Впровадження сучасних підходів щодо організації навчального процесу на уроках природничо-математичних  дисциплін.

8. Підвищення рівня знань учнів засобами інноваційних технологій у системі компетентнісно орієнтованого навчання.

9. Здійснення стратегії розвитку компетентного учня.

10. Продовження роботи над професійною  спрямованістю  предметів і розвитком життєвої  компетенції учнів .

11. Розвиток мотивів творчої діяльності,емоційно-вольової саморегуляції.

12. Модернізація освітнього процесу шляхом упровадження компетентнісного підходу.

13. Надання  реальної дієвої методичної допомоги  викладачам .

14. Спрямування роботи МК на розвиток ініціативи і творчості викладачів,їх педагогічної майстерності і загальної культури.