ПТУ № 5 м.Світловодськ Кіровоградська область

 

Методична робота

 

Рівень професійної майстерності педколективу, а разом з тим і якість знань та умінь учнів  значною мірою визначається роботою методичного кабінету училища.

Методичний кабінет  є організуючим центром роботи щодо підвищення кваліфікації та фахової майстерності педагогічних кадрів. Його основними завданнями  є:

- надання допомоги  у підвищенні педагогічної кваліфікації  та фахової майстерності;

- навчально-методичне консультування педагогічних і керівних працівників навчального закладу;

- організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних кадрів;

-  оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів;

- координація змісту, форм і методів самоосвіти, колективної роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, щоб спрямувати їх на вирішення проблемних питаньучилища;

- систематична пропаганда досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій навчання та виховання.

З метою здійснення цих завдань у методичному  училища  проводиться така робота:

- створюються умови для самостійної індивідуальної роботи  викладачів та майстрів виробничого навчання щодо підвищення педагогічної кваліфікації шляхом забезпечення їх необхідною літературою, доступом до комп’ютера, організації  для них консультацій з різних питань, що їх цікавлять;

- організовуються і періодично проводяться   огляди літератури  з питань педагогіки і психології, методичної літератури;

- організовується допомога в підготовці   психолого-педагогічних семінарів;

- організовується вивчення з  педагогами технічних засобів навчання та комп’ютерної техніки;

- організовується робота щодо надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим викладачам, майстрам в/н;

- здійснюється необхідна робота щодо пропаганди перспективного педагогічного досвіду шляхом: підготовки і проведення педагогічних читань, науково-практичних конференцій, організації педагогічних виставок, творчих звітів , педагогічних конкурсів, методичних фестивалів,  випуску методичних бюлетенів;

Завідування методичним кабінетом навчального закладу здійснюється  методистом училища. В його обов’язки входять планування і керівництво роботою кабінету.