ПТУ № 5 м.Світловодськ Кіровоградська область

 

Психологічна служба

    Мета діяльності психологічної служби: сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.
 Завдання психологічної служби: збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку    здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання  ефективними психолого-педагогічними технологіями; сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.

 

     Події останніх місяців, які відбуваються в Україні, вкрай складна соціально-політична ситуація у суспільстві показали необхідність соціальнопсихологічного захисту і психологічної допомоги всім учасникам освітнього процесу. Україна переживає складну соціально-політичну ситуацію. Продовжуються бойові дії в Донецькій і Луганській областях. Останнім часом увага світу прикута до масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19.

       Закладам освіти було рекомендовано налагодити можливість надавати знання та спілкуватись із учасниками освітнього процесу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, запроваджено дистанційне навчання. Така ситуація виявилася стресовою для усіх учасників освітнього процесу. Сьогодення передбачає перезавантаження української освіти з оновленням наявного алгоритму професійної діяльності та переглядом методології роботи з учнями, батьками, вчителями; зміну акцентів та пріоритетів з процесу на результат із використанням ефективних методів практичної психології та соціальної педагогіки/роботи. Саме психологічна служба покликана навчити як жити в злагоді з самим собою та з іншими, і як вступати в стосунки зі світом, щоб життя приносило задоволення. Тому першочерговим завданням працівників психологічної служби училища є пошук дієвих засобів і методів профілактичної, корекційної, просвітницької та розвиткової роботи. Факультативні заняття, бесіди, консультації, тренінги тощо, які проводять працівники психологічної служби дозволяють формувати у здобувачів освіти навички спілкування з однолітками і дорослими, уміння розв’язувати чи уникати конфліктних ситуацій, адекватно ставитися до збереження власного здоров’я, долати шкідливі звички, протидіяти насильству, розвивати психологічну культуру здобувачів освіти тощо.

      На фахівців психологічної служби нашого закладу освіти покладені відповідні функції:
 Практичний психолог:

- вивчення та моніторинг психічного розвитку здобувачів освіти;

- психологічний супровід здобувачів освіти;

- надання корекційно-розвиткових послуг;

- надання рекомендацій, консультацій та методичної допомоги педагогічним працівникам закладу освіти;

- консультативна робота з батьками учнів;

- просвітницька робота щодо формування психологічної готовності учасників освітнього процесу до взаємодії.

 Соціальний педагог:

- соціально-педагогічний супровід здобуваів освіти;

- виявлення соціальних проблем, які потребують негайного вирішення, при потребі, направлення до відповідних фахівців з метою надання допомоги;

- вивчення соціальних умов розвитку;

- соціалізація, адаптація її у новому колективі;

- інадання рекомендацій учасникам освітнього процесу щодо шляхів ефективної інтеграції дитини в колектив однолітків,  формування позитивного мікроклімату в колективі, подолання особистісних, міжособистісних конфліктів;

- захист прав дітей, за відповідним дорученням представлення її інтересів у відповідних органах та службах.

   Дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність особистості дитини, захищати її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагувати здоровий спосіб життя; постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

 

Отже:

  • якщо у вас виникли невідкладні проблеми, які ви не можете вирішити без сторонньої допомоги;

  • якщо стурбовані ви своїми особистими стосунками з найріднішою людиною, чи відчуваєте творчий спад і потребуєте перегляду свого розпорядку з точки зору раціонального розподілу часу, чи просто необхідно виговоритися – все це може стати предметом індивідуальної бесіди з психологом, соціальним педагогом чи однією з тем тренінгового курсу.

  • якщо ви хочете розібратися у своїх психологічних проблемах, покращити свій настрій, визначитися нарешті у прийнятті важливого для Вас рішення;

  • якщо у вас назріває конфліктна ситуація з батьками, важко знайти спільну мову з друзями чи порозумітися з викладачами;

  • якщо ви зіткнулися з труднощами у навчанні: не можете адаптуватися у новому колективі, побоюєтеся виступати перед великою аудиторією, невпевнені у своєму виборі тощо.

  • якщо у Вас виникла потреба поговорити і розділити тривогу, думки, почуття, поділитися радістю або успіхом, а рішучості звернутися за підтримкою чи допомогою бракує, Ви можете скористатися психологічною скринькою довіри училища або особистою електронною поштою і написати навіть анонімного листа спеціалістам закладу: практичний психолог - Лаворько Альбіна Олександрівна, тел. 068 634 63 85 , e-mail: [email protected]соціальний педагог - Подопригора Алла Анатоліївна, тел. 096 079 13 01, e-mail: [email protected] 

 

                     ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ УЧИЛИЩА!

 

Ми працюємо для Вас щодня(крім вихідних):

понеділок-четвер з 8.00 до 16.45, п'ятниця з 8.00 до 15.30 

 

Скринька довіри – знаходиться на першому поверсі училища