ПТУ № 5 м.Світловодськ Кіровоградська область

 

Атестація педагогічних працівників

 

 

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

 

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

 

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання.

 

Положення про атестацію педагогічних працівників ( Наказ №805 від 09 вересня 2022 р.)

 

Атестація педагогічних працівників

професійно-технічного училища № 5 м.Світловодськ у  2023-2024 н.р.

 

Педпрацівник, який атестується

Очікувані результати атестації

 

Калітенко О.А.

Викладач, «Спеціаліст 1 категорії»

 

Відповідність займаній посаді.

Підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст першої категорії»

 

Риженко Л.І.

Викладач, «Спеціаліст вищої категорії», «Старший викладач»

 

Відповідність займаній посаді.

Підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та звання «Старший викладач»

 

Ткаченко Л.В.

Викладач, «Спеціаліст вищої категорії», «Викладач методист»

 

Відповідність займаній посаді.

Підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та звання «Викладач методист»

 

Петренко Р.Г.

Викладач ПТП, «Спеціаліст»

 

Відповідність займаній посаді.

Присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст другої категорії»

 

ПЛАН

роботи атестаційної комісії (АК)

ПТУ №5 м. Світловодськ

у 2023-2024 н. р.

 

Зміст роботи

Термін

проведення

Відповідальний

Відмітка про

виконання

1

 Створення атестаційної комісії, видання наказу по  навчальному закладу.

06.09

   Голова АК

 

2

 Опрацювання нормативних документів з

питань атестації педпрацівників.

 

Вересень

   Члени АК

 

3

 Розробка та затвердження плану роботи  атестаційної комісії.

 

15.09

   Голова АК,

   секретар АК

 

4

 Формування списків працівників, які підлягають черговій атестації.

 

До 10.10

   Секретар АК

 

5

 Засідання атестаційної комісії з питань організації роботи та затвердження списків працівників, які підлягають черговій атестації.

 

15.10

   Члени АК

 

6

 Складання графіка відвідування занять педпрацівників, що атестуються, та розподіл  функціональних обов’язків членів АК.

 

15.10

   Голова АК,

   члени АК

 

7

 Видання наказу про атестацію педагогічних працівників.

 

09.10

   Голова АК,

   секретар АК

 

8

 Проведення відкритих уроків, виховних та  позакласних заходів педпрацівниками,  які атестуються.

 

Жовтень -

березень

   Педпрацівники,

   що атестуються

 

9

 Відвідування навчально-виховних заходів у ході вивчення системи і досвіду роботи педпрацівників, що атестуються.

 

Жовтень -

березень

   Члени АК

 

10

 Засідання атестаційної комісії про хід вивчення системи роботи педпрацівників,  які атестуються.

 

15 грудня

   Члени АК

 

11

 Подання характеристики діяльності педпрацівника у міжатестаційний період.

 

До 01.03

   Директор

 

12

 Засідання атестаційної комісії щодо результатів вивчення діяльності педпрацівників,  які атестуються.

 

15.03

   Члени АК

 

13

 Оформлення атестаційних листів (2 екз.) педпрацівників, що атестуються.

 

До 20.03

   Члени АК

 

14

 Ознайомлення педпрацівників, які атестуються, з характеристиками під підпис.

Не пізніше

10 днів до атестації

   Секретар АК

 

15

 Засідання атестаційної  комісії з питань:

   -розгляду атестаційних матеріалів;

   -заслухання педпрацівників, які

 атестуються;

   -прийняття рішення по їх атестації.

 

До 01.04

   Члени АК

 

16

 Видача атестаційних листів (під підпис) педпрацівникам, що атестуються.  

Не пізніше 3-х днів після атестації

   Секретар АК

 

17

 Видання наказу про результати атестації.

У 3-денний термін після атестації

   Голова АК,

   секретар АК

 

18

 Видання наказу про зміну в оплаті праці педпрацівників, що пройшли атестацію.

У 3-денний термін після атестації

   Директор

 

19

 Внесення в особові справи педпрацівників змін за результатами атестації.

Через 10 днів після атестації

   Інспектор з кадрів