Підручники для школи
 

ПТУ № 5 м.Світловодськ Кіровоградська область

 

Атестація педагогічних працівників

 

 

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

 

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

 

Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання.

Атестація педагогічних працівників

професійно-технічного училища № 5 м.Світловодськ у  2021-22 н.р.

 

 

Майстри виробничого навчання :

 

1. Шулімов В.Д.

 

 2.Самохвал А.О.

 

3. Бульдович Т.Г.

 

4. Білякова Т.А.

 

Викладачі спецдисциплін :

 

1. Гаврилюк В.П.

 

 

Викладачі загальноосвітніх предметів:

 

 

1. Решетченко Т.А.

 

 

Атестація педагогічних працівників

професійно-технічного училища № 5 м.Світловодськ у  2020-21 н.р.

 

Викладачі загальноосвітніх предметів:

 

1. Нечипильський О.М.

 

 

Викладачі спецдисциплін :

 

1. Качковська О.І.

 

2. Бондаренко С.С.

 

3. Самохвал А.О.

 

 

Майстри виробничого навчання :

 

1. Сіренко Л.Б.

 

2. Петренко Р.Г.

 

3. Чернова С.В.