ПТУ № 5 м.Світловодськ Кіровоградська область

 

Методична комісія галузі сільське господарство та автомобільний транспорт

Мета і завдання комісії: підвищення методичного рівня,удосконалення форм і методів навчання та професійної компетентності та культури праці педагогічних працівників.

 

Методична проблема комісії: формування та розвиток професійних компетентностей викладачів та майстрів виробничого навчання через створення інформаційно-освітнього середовища.

 

Голова методичной комісії :  Петренко Руслан Григорович - майстер виробничого навчання 12 тарифного розряду

 

  Члени методичної комісії:

 

1. Майстер виробничого навчання 12 тарифного розряду  Самохвал Анатолій Олександрович

 

2. Майстер виробничого навчання 13 тарифного розряду  Сіренко Людмила Борисівна

 

3. Викладач спецдисциплін 1 кваліфікаційної категорії Гаврилюк Володимир Петрович

 

4. Майстер виробничого навчання 12 тарифного розряду Шулімов Володимир Дементійович

 

5. Майстер виробничого навчання 11 тарифного розряду Бурлаченко Володимир Миколайович

 

 

Основні напрямки в роботі методичної комісії

на 2023-2024 н.р.:

 1. Розробка, розгляд, аналіз робочої навчально-програмної документації, внесення коректив і змін у навчальні програми з урахуванням регіонального компонента.
 2. Вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних технологій, сучасних підходів, кращого досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи.
 3. Проведення роботи з комплексного методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій із ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання тощо.
 4. Аналіз стану і результатів навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок здобувачів освіти, рівня їх вихованості і професійної культури.
 5. Оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітніх дисциплін, теоретичного і виробничого навчання здобувачів освіти.
 6. Аналіз результатів перевірок професійно-технічного навчального закладу, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій із поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін.
 7. Організація взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення.
 8. Організація та проведення конкурсів фахової майстерності, олімпіад із предметів, семінарів-практикумів, поза навчальних виховних заходів тощо.
 9. Організація здобувачів освіти для участі у регіональних, Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах.
 10. Систематична підготовка до ЗНО.
 11. Керівництво пошуковою роботою здобувачів освіти, формування та впровадження компетентнісно орієнтованого підходу до навчання в умовах іноваційного освітнього простору.
 12. Участь у семінарах, конференціях, педагогічних читаннях, вебінарах та інших заходах, запланованих НМК ПТО Кіровоградської області.
 13. Зростання професійної компетентності викладачів шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації.
 14. Сприяння розповсюдженню власного досвіду педагогічними працівниками (метод портали, освітні платформи, професійні газети і журнали).
 15. Подання пропозицій адміністрації із поліпшення навчально-методичної  навчально-методичної роботи в закладі, діяльності навчально-методичної ради, організації змісту атестації викладачів, їх роботи в між атестаційний період.
 16. Активна пропаганда, впровадження сучасних педагогічних, виробничих, інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничий процес, сприяння інноваційній діяльності.
 17. Встановлення і розвиток зв’язків і контактів з аналогічними підрозділами інших ПТНЗ з метою удосконалення своєї роботи.

 

 

Основні завдання методичної комісії на 2023-2024 н.р.

 

 • Впроваджувати ефективну методичну систему розвитку професійної компетентності та педагогічної майстерності вчителів.
 • Впроваджувати педагогіку партнерства, взаємоповаги між всіма учасниками освітнього процесу.
 • Удосконалювати шляхи підвищення якості освітніх послуг та систематично здійснювати модернізацію освітнього процесу.
 • Спрямувати педагогів на вдосконалення та впровадження інформаційно-інноваційного освітнього простору, в основі якого сучасні методи і прийоми       навчання, що спонукають учнів до активної, ініціативної та самостійної пізнавальної діяльності, особливо в умовах дистанційного навчання.
 • Створювати умови для  розвитку інтелектуальних та загальнонавчальних умінь і навичок учнів та їх мотивації до самоосвітньої діяльності в умовах   класно-урочної системи та дистанційного навчання.
 • Приділити увагу питанням медіаграмотності учителів, учнів, а саме загальній інформаційній культурі й ролі медіа в розвитку суспільства; медіа в житті   дітей, наприклад, кібербулінг; училище в інформаційному просторі; дистанційне навчання і медіа тощо.
 • Надавати перевагу таким формам роботи з учнями, які забезпечують високий рівень активності кожного учня, максимальне включення його досвіду.
 • Формувати в учнів уміння самостійно поповнювати знання та застосовувати їх у практиці.
 • Звертати більше уваги на диференційований підхід до слабо встигаючих учнів.
 • Постійно підтримувати позитивне тло навчально-виховного процесу.
 • Визначити психолого-педагогічні умови оптимального розвитку особистості учня і вчителя в навчально-виховному процесі та забезпечити   психологічну підтримку їх становлення.
 • Підвищувати рівень володіння українською та англійською мовами педагогічних працівників (майстер-класи, вебінари, онлайн курси тощо). Проходити   курси з удосконалення державної та іноземної мови, у тому числі за допомогою онлайн-платформ, низки мобільних додатків та інших дистанційних   форм (EdEra, Prometheus, «На Урок», «Всеосвіта»).
 • Забезпечити системне впровадження інновацій в практику діяльності вчителів, реалізацію особистісно орієнтованої моделі навчання, компетентісного   та діяльнісного  підходів у викладанні навчальних предметів.
 • Вивчати  й узагальнювати перспективний педагогічний досвіду вчителів  щодо розвитку компетентностей учнів, сприяти його поширенню шляхом   друку у  фахових виданнях, презентації на шкільному та освітніх сайтах.