Підручники для школи
 

ПТУ № 5 м.Світловодськ Кіровоградська область

 

Методична комісія галузі сільське господарство та автомобільний транспорт

Мета і завдання комісії: підвищення методичного рівня,удосконалення форм і методів навчання та професійної компетентності та культури праці педагогічних працівників.

 

Методична проблема комісії: формування та впровадження компетентнісного підходу до навчання в сучасній освітній діяльності.

 

Голова методичной комісії :  Петренко Руслан Григорович - майстер виробничого навчання 12 тарифного розряду

 

  Члени методичної комісії:

 

1. Майстер виробничого навчання 12 тарифного розряду  Самохвал Анатолій Олександрович

 

2. Майстер виробничого навчання 13 тарифного розряду  Сіренко Людмила Борисівна

 

3. Майстер вирробничого навчання   Гаврилюк Володимир Петрович

 

4. Майстер виробничого навчання 12 тарифного розряду Шулімов Володимир Дементійович

 

5. Викладач  спецдисциплін   Маліцький  Володимир Іванович

 

6. Майстер виробничого навчання 11 тарифного розряду Бурлаченко Володимир Миколайович

 

 

Основні напрямки в роботі методичної комісії

на 2022-2023 н.р.

1.Розробка,розгляд,аналіз робочої навчально-програмної документації, внесення коректив та змін у навчальні програми з урахуванням регіонального компонента.

2. Вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних технологій, зокрема ІКТ , кращого досвіду навчання та виховання , аналіз результатів цієї роботи.

3. Проведення роботи з комплексно -- методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання , розробка методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів , створення необхідних засобів навчання тощо.

4.Аналіз стану і результатів навчально - виробничого та навчально – виховного процесів ,якості знань , умінь  і навичок учнів , рівня їх вихованості і професійної культури.

5.Оновлення змісту навчання і виховання , забезпечення взаємозв’язку загальноосвітніх дисциплін , теоретичного і виробничого навчання учнів.

6.Аналіз результатів перевірок професійно – технічного навчального закладу , внутрішнього контролю , розробка пропозицій та рекомендацій із поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін.

7.Організація взаємовідвідування  занять , відкритих уроків та їх обговорення.

8.Організація та проведення конкурсів фахової майстерності , олімпіад із предметів та професій , семінарів – практикумів , поза навчальних виховних заходів тощо.

9.Керівництво науково – дослідницькою роботою учнів , впровадження ІКТ і сучасних підходів у навчально-виробничий процес ПТНЗ.

10.Сприяння розповсюдженню власного досвіду педагогічними працівниками ( професійні газети і журнали ).

11.Подання пропозицій адміністрації із поліпшення навчально-методичної роботи в ПТНЗ , діяльності навчально-методичної ради , організації змісту атестації викладачів , їх роботи у між атестаційний період.

 

 

Основні завдання методичної комісії

на 2022-2023 н.р.

1.Удосконалення науково-теоретичної , психолого-педагогічної ,загально дидактичної, методичної і фахової підготовки членів методичної комісії з метою надання якісної повної загальної середньої освіти та професійної підготовки відповідно до вимог державних стандартів.

2.Здійснення інформаційно-нормативного , методичного, психологічного забезпечення педагогічних працівників.

3.Вивчення , впровадження кращого педагогічного досвіду . Узагальнення та обмін досвідом успішності педагогічної діяльності.

4.Створення умов для професійного зростання, самоосвіти , дослідницької і творчої роботи педагогів. Здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

5.Забезпечення, засвоєння і впровадження інноваційних педагогічних і виробничих технологій у навчальний процес.

6.Використання диференціації навчання , спрямованої на створення оптимальних умов,для виявлення та розвитку інтересів і здібностей учнів.

7.Впровадження сучасних підходів щодо організації навчального процесу на уроках природничо-технологічних дисциплін.

8.Постійне застосування інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні предметів.

9.Розвиток логічного мислення, творчості , уяви та вміння учнів застосовувати знання на практиці.

10.Продовження роботи над професійною спрямованістю предметів на  розвиток життєвих компетенцій учнів.

11.Розвиток мотивів творчої діяльності (потреба в новизні, у творчому підході до праці), емоційно-вольові саморегуляції.

       Найголовнішим і найістотнішим у методичній роботі є надання реальної , дієвої допомоги педагогічним працівникам у розвитку їхньої майстерності-поєднання професійних знань,навичок і вмінь , необхідних для сучасного педагога.