ПТУ № 5 м.Світловодськ Кіровоградська область

 

Методична комісія галузі сільське господарство та автомобільний транспорт

Мета і завдання комісії: підвищення методичного рівня,удосконалення форм і методів навчання та професійної компетентності та культури праці педагогічних працівників.

 

Методична проблема комісії: формування та впровадження компетентнісного підходу до навчання в сучасній освітній діяльності.

 

Голова методичной комісії :  Сіренко Людмила Борисівна - майстер виробничого навчання 13 тарифного розряду

 

  Члени методичної комісії:

 

1. Майстер виробничого навчання 12 тарифного розряду  Самохвал Анатолій Олександрович

 

2. Майстер виробничого навчання 12 тарифного розряду  Петренко Руслан Григорович

 

3. Викладач 1-ї категорії спецдисциплін   Гаврилюк Володимир Петрович

 

4. Майстер виробничого навчання 12 тарифного розряду Шулімов Володимир Дементійович

 

5. Викладач  спецдисциплін   Маліцький  Володимир Іванович

 

 

Основні напрямки в роботі методичної комісії

на 2020-2021 н.р.

1.Розробка,розгляд,аналіз робочої навчально-програмної документації, внесення коректив та змін у навчальні програми з урахуванням регіонального компонента.

2. Вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних технологій, зокрема ІКТ , кращого досвіду навчання та виховання , аналіз результатів цієї роботи.

3. Проведення роботи з комплексно -- методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання , розробка методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів , створення необхідних засобів навчання тощо.

4.Аналіз стану і результатів навчально - виробничого та навчально – виховного процесів ,якості знань , умінь  і навичок учнів , рівня їх вихованості і професійної культури.

5.Оновлення змісту навчання і виховання , забезпечення взаємозв’язку загальноосвітніх дисциплін , теоретичного і виробничого навчання учнів.

6.Аналіз результатів перевірок професійно – технічного навчального закладу , внутрішнього контролю , розробка пропозицій та рекомендацій із поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін.

7.Організація взаємовідвідування  занять , відкритих уроків та їх обговорення.

8.Організація та проведення конкурсів фахової майстерності , олімпіад із предметів та професій , семінарів – практикумів , поза навчальних виховних заходів тощо.

9.Керівництво науково – дослідницькою роботою учнів , впровадження ІКТ і сучасних підходів у навчально-виробничий процес ПТНЗ.

10.Сприяння розповсюдженню власного досвіду педагогічними працівниками ( професійні газети і журнали ).

11.Подання пропозицій адміністрації із поліпшення навчально-методичної роботи в ПТНЗ , діяльності навчально-методичної ради , організації змісту атестації викладачів , їх роботи у між атестаційний період.

 

 

Основні завдання методичної комісії

на 2020-2021 н.р.

1.Удосконалення науково-теоретичної , психолого-педагогічної ,загально дидактичної, методичної і фахової підготовки членів методичної комісії з метою надання якісної повної загальної середньої освіти та професійної підготовки відповідно до вимог державних стандартів.

2.Здійснення інформаційно-нормативного , методичного, психологічного забезпечення педагогічних працівників.

3.Вивчення , впровадження кращого педагогічного досвіду . Узагальнення та обмін досвідом успішності педагогічної діяльності.

4.Створення умов для професійного зростання, самоосвіти , дослідницької і творчої роботи педагогів. Здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

5.Забезпечення, засвоєння і впровадження інноваційних педагогічних і виробничих технологій у навчальний процес.

6.Використання диференціації навчання , спрямованої на створення оптимальних умов,для виявлення та розвитку інтересів і здібностей учнів.

7.Впровадження сучасних підходів щодо організації навчального процесу на уроках природничо-технологічних дисциплін.

8.Постійне застосування інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні предметів.

9.Розвиток логічного мислення, творчості , уяви та вміння учнів застосовувати знання на практиці.

10.Продовження роботи над професійною спрямованістю предметів на  розвиток життєвих компетенцій учнів.

11.Розвиток мотивів творчої діяльності (потреба в новизні, у творчому підході до праці), емоційно-вольові саморегуляції.

       Найголовнішим і найістотнішим у методичній роботі є надання реальної , дієвої допомоги педагогічним працівникам у розвитку їхньої майстерності-поєднання професійних знань,навичок і вмінь , необхідних для сучасного педагога.