ПТУ № 5 м.Світловодськ Кіровоградська область

 

Методична комісія суспільно-гуманітарної та природничо-математичної підготовки

Мета і завдання комісії: підвищення методичного рівня,удосконалення форм і методів навчання та професійної компетентності та культури праці педагогічних працівників.

 

Методична проблема комісії: формування та розвиток ключових та предметних компетентностей здобувачів освіти шляхом використання інноваційних форм організації навчально-пізнавальної діяльності через проведення уроків професійного спрямування

 

Голова методичной комісії :  Петренко Інна Юріївна

 - викладач іноземої мови та зарубіжної літератури, спеціаліст першої категорії

 

  Члени методичної комісії:

 

№ з/п

Прізвище ім’я, по- батькові

Дата народження

Освіта

Педагогічний стаж

Предмет, що викладає (або професію)

Коли приходив курси підвищення кваліфікації

Категорія, педзвання

 1.  

Білякова Тетяна Анатоліївна

14.02.1975

 

 

Вища

7

років

Технології

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

З 13.02.2023-20.02.2023

Спеціаліст

 1.  

Калітенко

Олександр

Анатолійович

13.05.1965

вища

31 років

Історія України, всесвітня історія, громадянська освіта

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

З 13.02.2023-20.02.2023

І категорія, спеціаліст

 1.  

Калітенко

Світлана В’ячеславівна

03.05.1963

вища

39 років

Українська мова, українська література

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

З 13.02.2023-20.02.2023

Спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання: «викладач-методист»

 1.  

Качковська

Олена Іванівна

 

09.11.1978

Вища

20 років

Інформатика

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

З 13.02.2023-20.02.2023

Спеціаліст

першої категоріі

 1.  

Костенко

В’ячеслав

Іванович

 

Вища

3 роки

Технології

 

Спеціаліст

 1.  

Лаворько

Альбіна

Олександрівна

23.11.1985

Вища

6

років

Географія

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

З 13.02.2023-20.02.2023

Спеціаліст

 1.  

Нечипільський Олександр

Михайлович

27.05.1981

вища

22 рік

Фізична

культура

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

З 13.02.2023-20.02.2023

ІІ категорія, спеціаліст

 1.  

Петренко Інна

Юріївна

23.09.1988

вища

14 років

Англійська мова, зарубіжна література

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

З 13.02.2023-20.02.2023

І категорія, спеціаліст

 1.  

Решетченко

Тетяна

Анатоліївна

12.12.1968

Вища

31

років

Математика,

фізика і

астрономія

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

З 13.02.2023-20.02.2023

Вища категорія

 1.  

Риженко Лілія

Іванівна

 

 

 

05.01.1983.

Вища

19

років

Хімія,

Біологія і екологія

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

З 13.02.2023-20.02.2023

Вища категорія,

старший

викладач

 1.  

Ткаченко

Людмила

Вікторівна

24.09.1973

вища

32

роки

Українська мова, українська література

 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

З 13.02.2023-20.02.2023

Спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання: «викладач-методист»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні напрямки в роботі методичної комісії

на 2023-2024 н.р.

 

    1.      Реалізація державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

2.      Удосконалення якості підготовки здобувачів освіти з урахуванням міжнародних стандартів і практик, сучасних і перспективних потреб освіти.

3.      Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗП(ПТ)О.

4.      Осучаснення змісту професійно-технічної освіти шляхом упровадження державних освітніх стандартів на компетентнісній основі.

5.      Впровадження у освітній процес підготовки здобувачів освіти науково-технічних досягнень, новітніх освітніх технологій; мотивація до моделювання освітнього процесу на основі нового стандарту освіти.

6.      Забезпечення неперервного розвитку професійної компетентності педагогів та становлення сучасного педагогічного працівника як конкурентоспроможного фахівця шляхом підвищення кваліфікації у міжкурсовий період.

7.      Удосконалення якості освітнього процесу шляхом ефективного використання в освітній діяльності інноваційних педагогічних технологій, digital-технологій, нетрадиційних форм методичної роботи.

8.      Застосування можливостей STEАM-освіти для формування компетентного фахівця.

9.      Осучаснення комплексно-методичного забезпечення освітнього процесу.

10.     Інформаційне забезпечення викладачів з проблем освіти, педагогіки, психології, передових технологій виробництва, провідного педагогічного і виробничого досвіду.

11.     Сприяння підвищенню престижності професійної (професійно-технічної) освіти із забезпеченням принципу гендерної рівності, недискримінації в доступі до здобуття професійної (професійно-технічної) освіти.

12.     Сприяння реалізації міжнародних проектів у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

13.     Розробка, розгляд, аналіз робочої навчально-програмної документації, внесення коректив і змін у навчальні програми з урахуванням регіонального компонента.

14.     Проведення роботи з комплексного методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій із ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання тощо.

15.     Аналіз стану і результатів навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок здобувачів освіти, рівня їх вихованості і професійної культури.

16.     Оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітніх дисциплін, теоретичного і виробничого навчання здобувачів освіти.

17.     Аналіз результатів перевірок професійно-технічного навчального закладу, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій із поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін.

18.     Організація взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення.

19.     Організація та проведення конкурсів фахової майстерності, олімпіад із предметів, семінарів-практикумів, поза навчальних виховних заходів тощо.

20.     Організація здобувачів освіти для участі у регіональних, Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах.

21.     Систематична підготовка до ЗНО (НМТ).

22.     Участь у всеукраїнських семінарах, конференціях, педагогічних читаннях, вебінарах та інших заходах. Приймати активну участь у заходах, запланованих НМК ПТО Кіровоградської області .

23.     Сприяння розповсюдженню власного досвіду педагогічними працівниками (метод портали, освітні платформи, професійні газети і журнали).

24.     Подання пропозицій адміністрації із поліпшення навчально-методичної  навчально-методичної роботи в закладі, діяльності навчально-методичної ради, організації змісту атестації викладачів, їх роботи в між атестаційний період.

25.     Активна пропаганда, впровадження сучасних педагогічних, виробничих, інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничий процес, сприяння інноваційній діяльності.

26.     Встановлення і розвиток зв’язків і контактів з аналогічними підрозділами інших ПТНЗ з метою удосконалення своєї роботи.

 

 

Основні завдання методичної комісії

на 2023-2024 н.р.

 

● Підвищення рівня професійної майстерності викладачів через курсову перепідготовку, організацію самоосвітньої діяльності, атестацію, вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду колег, участь у конференціях, семінарах, вебінарах, конкурсах педагогічної майстерності.

● Реалізація компетентнісно-орієнтованого підходу шляхом використання інноваційних технологій навчання.

● Інтенсифікація навчально-виховного процесу засобами ІКТ, зокрема освоєння та використання нових освітніх платформ для активізації навчальної діяльності здобувачів освіти.

● Формування ключових та предметних компетентностей здобувачів освіти, передбачених новим Державним стандартом.

● Визначення напрямків роботи з обдарованими та здібними здобувачами освіти з метою їх підготовки до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, змаганнях, конференціях.

● Адаптування форм і методів роботи в умовах інклюзивної освіти.

● Здійснення моніторингу сформованості компетентностей здобувачів освіти з метою відстеження динаміки їх навчальних досягнень та своєчасної корекції знань.

● Впроваджувати ефективну методичну систему розвитку професійної компетентності та педагогічної майстерності вчителів.

● Впроваджувати педагогіку партнерства, взаємоповаги між всіма учасниками освітнього процесу.

● Створювати умови для  розвитку інтелектуальних та загальнонавчальних умінь і навичок учнів та їх мотивації до самоосвітньої діяльності в умовах класно-урочної системи та дистанційного навчання.

● Приділити увагу питанням медіаграмотності викладачів, здобувачів освіти, а саме загальній інформаційній культурі й ролі медіа в розвитку суспільства; медіа в житті дітей, наприклад, кібербулінг; училище в інформаційному просторі; дистанційне навчання і медіа тощо.

● Звертати більше уваги на диференційований підхід до слабо встигаючих учнів.

● Підвищувати рівень володіння українською та англійською мовами педагогічних працівників (майстер-класи, вебінари, онлайн курси тощо). Проходити курси з удосконалення державної та іноземної мови, у тому числі за допомогою онлайн-платформ, низки мобільних додатків та інших дистанційних форм (EdEra, Prometheus, «На Урок», «Всеосвіта»).

● Забезпечити системне впровадження інновацій в практику діяльності вчителів, реалізацію особистісно орієнтованої моделі навчання, компетентісного та діяльнісного  підходів у викладанні навчальних предметів.

● Вивчати  й узагальнювати перспективний педагогічний досвіду вчителів  щодо розвитку компетентностей учнів, сприяти його поширенню шляхом друку у  фахових виданнях, презентації на шкільному та освітніх сайтах.