Підручники для школи
 

ПТУ № 5 м.Світловодськ Кіровоградська область

 

Методична комісія галузі торгівля та громадське харчування

Мета і завдання комісії: підвищення методичного рівня,удосконалення форм і методів навчання та професійної компетентності та культури праці педагогічних працівників.

 

Методична проблема комісії: формування та впровадження компетентнісного підходу на уроках виробничого та теоретичного  навчання в сучасній освітній діяльності.

 

Голова методичной комісії :  Бульдович Тетяна Григорівна -  майстер виробничого навчання 12 тарифного розряду

 

 

 

  Члени методичної комісії:

 

1. Майстер виробничого навчання  13 тарифного розряду  Білякова Тетяна  Анатоліївна

 

2. Майстер виробничого навчання  12 тарифного розряду Чернова Світлана В'ячеславівна

 

3. Майстер виробничого навчання  11 тарифного розряду   Борщик  Наталія Юріївна

 

4. Майстер виробничого навчання  12 тарифного розряду Бондаренко Світлана Свєтославівна 

 

Основні напрямки в роботі методичної комісії

на 2021-2022 н.р.

 

1. Розробка, розгляд, аналіз робочої навчально-програмної документації, внесення коректив і змін у навчальні програми з урахуванням регіонального компонента.

2. Вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних технологій, кращого досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи.

3. Проведення роботи з комплексного методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання тощо.

4. Аналіз стану і результатів навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури.

5. Оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітніх дисциплін, теоретичного і виробничого навчання учнів.

6. Аналіз результатів перевірок професійно-технічного навчального закладу, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій із поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін.

7. Організація  взаємо відвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення.

8. Організація та проведення конкурсів фахової майстерності, олімпіад із предметів і  професій, семінарів-практикумів, позанавчальних виховних заходів тощо.

9. Керівництво науково-дослідницькою роботою учнів, впровадження  ІКТ і сучасних підходів  у навчально-виробничий процес ПТНЗ.

10. Сприяння розповсюдженню власного досвіду педагогічними працівниками (методпортали , професійні газети і журнали).

11. Подання пропозицій адміністрації  із поліпшення навчально-методичної роботи в ПТНЗ, діяльності навчально-методичної ради, організації змісту атестації викладачів, їх роботи у між атестаційний період.

 

 

Основні завдання методичної комісії

на 2021-2022 н.р.

 

 • провести діагностику утруднень педагогів і вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб;
 • провести роботу по вивченню, удосконаленню змісту та впровадженню, забезпеченню реалізації навчально-програмної документації в навчально-виховний процес;
 • удосконалювати планування навчально-виховної роботи;
 • поєднувати традиційні та інноваційні  форми і методи організації навчально-виховного процесу з метою підвищення його ефективності;
 • проводити моніторинг навчальної діяльності учнів, рівня їх освітніх компетентностей (вхідне та вихідне діагностування, контрольні зрізи за семестр);
 • спланувати та проводити роботу по комплексному методичному забезпеченню предметів циклу;
 • виявляти позитивний досвід роботи членів методичної комісії;
 • вивчати, узагальнювати, розповсюджувати та впроваджувати передовий педагогічний досвід;
 • організувати, провести та проаналізувати відкриті уроки й позакласні заходи з предметів циклу;
 • систематично вивчати інформацію про нові методичні рекомендації, публікації стосовно змісту та методики навчально-виховної роботи;
 • спланувати та організувати взаємовідвідування уроків;
 • впроваджувати науково-методичні рекомендації в навчально-виховний процес, удосконалювати педагогічну майстерність викладачів;
 • надавати допомогу викладачам в самоосвіті;
 • проводити роботу по підготовці учнів до зовнішнього оцінювання;
 • розглянути та затвердити матеріали для здійснення підсумкової державної атестації;
 • продовжити співробітництво з практичним психологом училища з метою удосконалення психологічної та комунікативної компетентностей педагогів;
 • брати  участь в роботі обласних методичних семінарів, семінарів-практикумів, психолого-педагогічного семінару та інших форм масової методичної роботи.