ПТУ № 5 м.Світловодськ Кіровоградська область

 

Методична комісія галузі торгівля та громадське харчування

Мета і завдання комісії: підвищення методичного рівня,удосконалення форм і методів навчання та професійної компетентності та культури праці педагогічних працівників.

 

Методична проблема комісії: Запровадження та реалізація комплексного підходу щодо формування компетентностей учасників освітнього процесу шляхом створення інноваційного освітнього середовища  у підготовці кваліфікованих робітників відповідно до потреб сучасного ринку праці на уроках теоретичного та виробничого навчання.

 

№з/п

Прізвище, ім’я по батькові

Дата

народження

Освіта

Пед стаж

Предмет, що викладає

Коли проходив курси підвищення кваліфікації

Категорія, пед звання

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Бульдович Тетяна Григорівна

26.12.88.

Вища

10.11

років

Викладач спец.

Дисциплін  Майстер в/н

2020р.

Спеціаліст

12категорії;

Викладач

І категорії

2.

Бондаренко Світлана Свєтославівна

06.11.80.

Вища

7.11

Викладач спец.

Дисциплін  Майстер в/н

2020р.

Спеціаліст

12категорії:

Викладач

ІІ категорії

3.

Білякова Тетяна Анатоліївна

 

14.02.75.

Вища

9

Років

Викладач спец.

Дисциплін  Майстер в/н

2023р.

Спеціаліст

13 категорії

Викладач

Спеціаліст

4.

Качковська  Олена Іванівна

09.11.78.

Вища

21

років

Викладач спец.

Дисциплін

2022

Спеціаліст

І категорії

5

Борщик Наталія Юріївна

15.06.92.

Вища

7.4

Викладач спец.

Дисциплін  Майстер в/н

2023

 

Спеціаліст

11 категорії

Викладач

Спеціаліст

 

6

Харченко Катерина  Сергіївна

 

27.02.88

Вища

15.4

Викладач спец.

Дисциплін  Майстер в/н

2020

Спеціаліст

12 категорії

Викладач

Спеціаліст

7

Липка Наталія Миколаївна

24.06.78

Вища

-

Викладач спец.

Дисциплін

 

-

Спеціаліст

 

 

Основні напрямки в роботі методичної комісії

на 2023-2024 н.р.

 

1. Удосконалення форм і методів проведення сучасного уроку теоретичного та виробничого навчання.

2. Впровадження інноваційних технологій у навчальний процес

3. Підвищення якості підготовки кваліфікованого робітника.

4. Підвищення професійної майстерності майстрів виробничого навчання

5. Поповнення та удосконалення обладнання кабінетів і лабораторій

6. Підвищення рівня знань, вмінь і навичок здобувачів освіти  з виробничого навчання та спецдисциплін на основі компетентісно-орієнтованого підходу навчання учнів впровадженням компетентнісної освіти.

 

 

 

Основні завдання методичної комісії

на 2023-2024 н.р.

- удосконалення якості підготовки робітничих кадрів з урахуванням міжнародних стандартів і практик, сучасних і перспективних потреб регіонального ринку праці;

 

- осучаснення змісту професійної (професійно-технічної) освіти шляхом упровадження державних освітніх стандартів на компетентнісній основі з урахуванням запитів роботодавців і потреб регіону;

 

- запровадження ефективних механізмів забезпечення проходження здобувачами

професійної (професійно-технічної) освіти виробничого навчання, виробничої практики, зокрема шляхом упровадження дуальної форми навчання;

 

- впровадження у освітній процес підготовки робітничих кадрів науково-технічних

досягнень, новітніх виробничих технологій; мотивація до моделювання освітнього процесу на основі нових технологій;

 

- забезпечення неперервного розвитку професійної компетентності педагогів та становлення сучасного педагогічного працівника як конкурентоспроможного фахівця шляхом підвищення кваліфікації у міжкурсовий період;

 

- удосконалення якості освітнього процесу шляхом ефективного використання в освітній діяльності інноваційних педагогічних технологій, digital-технологій, нетрадиційних форм методичної роботи;

 

- застосування можливостей STEАM-освіти для формування компетентного фахівця;

 

- осучаснення комплексно-методичного забезпечення освітнього процесу;

 

- налагодження соціального партнерства в системі науково-методичного забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

 

- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, передових технологій виробництва, провідного педагогічного і виробничого досвіду;

 

- сприяння підвищенню престижності професійної (професійно-технічної) освіти,

осучаснення механізмів професійної орієнтації та професійного консультування із забезпеченням принципу гендерної рівності, недискримінації в доступі до здобуття професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі із залученням бізнесу.