ПТУ № 5 м.Світловодськ Кіровоградська область

 

Нормативна база

Одним із головних інструментів роботи психологічної служби закладу освіти є план роботи на навчальний рік. Орієнтирами у плануванні роботи практичного психолога і соціального педагога  виступають нормативно-розпорядчі документи.

          Отже, надаємо перелік нормативної документації для використання у роботі практичними психологами і соціальними педагогами, а саме:

 

 • Закон України «Про освіту» (№ 2145 Відомості Верховної ради України від 05.09.2017р.);
 • Закон України «Про професійно-технічну освіту» (№ 103/98 - ВР від 19.12.2006р. зі змінами);
 • Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (№ 2558 - ІІІ від 21.06.2001р.);
 • Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування» (Відомості Верховної ради України від 13.01.2005 № 2342-ІV зі змінами від 14.07.2020р.  № 785-ІX);
 • Закон України «Про протидію торгівлі людьми» (№3739-17 від 20.09.2011р.);
 • Закон України «Про попередження насильства в сім'ї» (№ 2789-ІІІ від 15.11.2001р.);
 • Закон України «Про охорону дитинства» (№2402-Ш від 26.03.2001р. зі змінами і доповненнями);
 • Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (№ 2961-15 від 01.01.2006р.);
 • Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (№2745-VІІІ зі змінами і доповненнями від 06.06.2019р. №2745-VІІІ);
 • Наказ МОН «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» (№616 від 02.07.2009р.);
 • Наказ МОН «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами» (№ 1047 від 02.10.2018р.);
 • Наказ МОН «Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Розвивальні програми» від 16.06.2020 № 802;
 • Наказ МОН «Про  результати  ІІІ  етапу Всеукраїнського  конкурсу  авторських  програм  практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології  у новій школі» у номінації  «Корекційно-розвиткові програми» від  28.04.2020  № 551;
 • Наказ МОН «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування гуманістичних відносин між учасниками освітнього процесу шляхом упровадження моделі «Мирна школа» на 2019-2022 роки» від  01.11.2019  № 1368;
 • Наказ МОН «Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Корекційно-розвиткові програми» від  02.08.2019  № 1052;
 • Лист ІМЗО «Про пріоритетні напрямки роботи психологічної служби у системі освіти України на 2020-2021н.р.»від 27.07.2020 № 22.1/10-1495 ;
 • Лист МОН «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України» від 24.07.2019 року № 19477;
 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту «Психологічний і соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання»від 26.07.2012 р. №1/9-529;
 • Лист МОН  «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству» від 18.05.2018 № 1/11-5480;
 • Лист МОН «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)» від 14.08.2020 № 1/9-436  ;
 • Посадові інструкціі соціального педагога та практичного психолога;
 • Нормативи часу на основні види роботи соціального педагога та практичного психолога;
 • Етичний кодекс соціального педагога та практичного психолога.