ПТУ № 5 м.Світловодськ Кіровоградська область

 

Поради педагогам

                     Рекомендації вчителям

                                                            

               Правила, яких має дотримуватися вчитель щодо невстигаючих учнів                                                          
Не ставте невстигаючого учня в несподівану ситуацію «запи­тання — відповідь»; дайте учневі можливість підготуватися та обмір­кувати відповідь.
Бажано, щоб учень відповідав не усно, а письмово.
Засвоєння великого за обсягом, різноманітного складного матеріалу не давайте відразу; розділіть його на окремі інформацій­ні шматки і подавайте поступово, в міру засвоєння.
Не примушуйте невстигаючих учнів відповідати новий, тіль­ки-но засвоєний на уроці матеріал; відкладіть опитування на нас­тупний урок, дайте учневі можливість опрацювати його вдома.
Шляхом правильної тактики опитувань і заохочень (не лише оцінкою, а й зауваженнями типу «відмінно», «молодець», «розумни­ця» тощо) формуйте в учня впевненість у власних силах, у своїх знаннях, у можливості вчитися; ця впевненість допоможе учневі в екстремальних, стресових ситуаціях іспитів, контрольних, олімпіад тощо.
Тактовно оцінюйте невдачі учня, адже він сам дуже болісно їх сприймає.
Під час підготовки відповіді давайте час для перевірки та виправлення написаного.
Якомога менше відволікайте учня, його увагу, створюйте спокійну, а не неврозну обстановку. 

  

 

                                                    Кодекс честі вчителя                                                                                                                                                  
Учителем може бути кожен, хто не дозволяє собі негідних вчинків.
Кожен кандидат на посаду вчителя зобов'язаний пройти тестування на:
фахову придатність;
компетентність з обраного предмету;
психічні, моральні та етичні якості;
комунікабельність;
На вільні вакансії приймаються кандидати, які пройшли конкурсний відбір у відповідному навчальному закладі.

                              Права та обов'язки вчителя (передбачені нормами моралі)                                                                            
Учитель має право:
на свободу совісті, інформації;
на вільне висловлювання власних поглядів і переконань відповідно до морально-етичних норм;
на захист фахової честі та гідності;
на підвищення кваліфікації;
Обов'язки вчителя (основні моральні якості вчителя)
Бути чесним порядним.
Уникати всього, що може зашкодити власному авторитетові.
Любити своїх учнів, сприяти їхньому інтелектуальному та моральному становленню, у кожному бачити особистість.
Об'єднувати суспільні інтереси з інтересами кожного, щоб турботи колективу стали особистими турботами кожного.
Бути гуманістом. (Гуманізм — ставлення до людини як до вищої цінності на землі.)
Щиро цікавитися справами іншої людини, бути доброзичливим, допомагати порадою, співчувати горю, визнавати право кожного на щастя.
Виховувати в собі доброту, чуйність, сердечність, ввічли­вість, шляхетність, делікатність, самовідданість, вимогливість до себе.
Любити батьківщину.
Доводити це результатами власної праці.
Мати почуття власної гідності. (Гідність учителя — шанування власних чеснот за поважного ставлення до чеснот навколиш­ніх).
Шанобливо ставитись до учнів, колег, батьків.
Дотримуватись моральних та етичних норм суспільства, свого колективу (Моральність — внутрішні та духовні якості, якими керу­ється людина, етичні норми; правила поведінки, обумовлені якостями. Мораль — моральні норми поведінки, стосунків, а також сама мо­раль).
Ефективно використовувати науковий потенціал для вирішення освітніх і виховних завдань.
Удосконалювати теоретичні знання та практичні навички пе­дагогічної майстерності, зокрема норм моралі.                             
Учитель не має права:
Принижувати честь і гідність учнів і колег.
Виявляти ненависть до учнів і колег.
Зневажати інші народи та культури.
Залучати дітей до праці, яка непередбачена загальноосвіт­німи програмами, навчальним планом і статутом школи.
Визначити навчальні навантаження, які перевищують норми, за­тверджені органами охорони здоров'я.
Зазіхати на гідність учителя, учня, батька. (Почуття власної гідності — визнання своїх позитивних якостей, скромність).